Reklamtävlingen Sammanslaget

Sammanslaget är en reklamtävling som pågår under en vecka där grupper av kreativa personer får komma med förslag på en marknadsföringskampanj till en hemlig kund. Här var kunden Svenska Turistföreningen. STF bad om en kampanj som engagerar nuvarande medlemmar samtidigt som den ökar kännedomen kring deras varumärke och deras ideella arbete. STF lägger också vikt vid att kampanjen ska kommunicera med en ny målgrupp med åldern 25- 35. De ville även konvertera passiva medlemmar till aktiva medlemmar.

I projektet ingick en Digital Designer, en UX Designer, en Art Director, en projektledare, en webbutvecklare och en manusförfattare.

I vår research såg vi ett behov av att bygga en mer personlig relation till såväl befintliga som potentiella medlemmar. Vi såg även ett behov av att öka kännedomen kring STF:s ideella arbete.

Print

Målet med kampanjen 10 000-metersklubben är att med hjälp av humor och med mycket glimt i ögat ge STF en möjlighet att skapa en mer inbjudande och personlig relation till befintliga såväl som potentiella medlemmar.

Med stort fokus på humor och mindre vikt vid information ska posters och prints fungera som en dragkrok för att fånga mottagarens intresse och därefter guida den vidare till STF:s kanaler.

SoMe

Vår kampanj gör sig även väl på sociala medier. Där är tanken att STF skulle kunna publicera regelbundna inlägg som tydligt går ton i ton med kampanjen.

STF kan även att lansera en hashtag som ger upphov till spridning på sociala medier.

Hashtaggen #stf10k blir som ett lättillgängligt sätt för privatpersoner att visa upp sitt deltagande, prestation och upplevelse på inför sina vänner. Därigenom uppstår en naturlig spridning av kampanjen och människor i Sverige inspirerar varandra att gå ut och upptäcka leder och natur.

Rörlig media

Kampanjen har stor visuell potential då det finns många möjligheter till utveckling av rörligt material. Även detta går att genomföra i stor som liten skala samt för olika medier och kanaler, beroende på budget och tid. Nedan följer exempel på manus samt en exempelfilm som vi tagit fram under tävlingens gång.

”Yeah, klart man är med, man är ju inte rädd för att testa nya grejer. Kommer lätt göra det igen… fast kanske ihop med någon då”

”Pappa, är du med i 10 000-metersklubben?”

”Har haft det på min bucketlist väldigt länge”

”Perfekt aktivitet för första dejten”

”Jag och Roger visste inte om vi skulle klara det men nu känner vi oss som unga på nytt”

”Ju fler man är desto roligare blir det”